Помилка
Повідомлення
УХВАЛА - 2 VІІІ зўїзду Всеукраїнського товариства „Просвіта” ім. Тараса Шевченка Друк
Оксана
Написав Оксана   
Понеділок, 22 червня 2009, 13:22
    З часу заснування Товариства української мови та відродження Всеукраїнського товариства „Просвіта” ім. Тараса Шевченка впродовж двадцяти літ проводиться наполеглива праця на ниві духовного й культурного відродження титульної нації, утвердження державності української мови. Особливо ця робота активізувалася в між з’їздівський період, в час підготовки та відзначення 140-річчя „Просвіти”. Проведення науково-методичних конференцій під гаслом „Україні – українську мову!”, видавнича діяльність, створення відео продукції та телефільмів „Логос”, влаштування художніх виставок, мистецько-літературних вечорів, відродження українських звичаїв і традицій, читання лекцій з історії, економіки, культури України – щоденна цілеспрямована праця просвітян, що формує національну і громадську самосвідомість українців.
Однак, владні структури не спромоглися виконати основні Конституційні положення щодо підвищення авторитету державної мови.
    Стан, який склався нині з українською мовою в незалежній Україні, є критично загрозливим. Нехтуючи всіма нормами Конституції України, історичним правом українського народу на розвиток української мови та культури, нинішня влада прямо і опосередковано фактично законсервувала напівколоніальний статус української мови, потураючи ідеологам реакційного москвофільства, що активно заявляє про себе на Півдні та Сході України.
    Передбачене ст. 10 Конституції України забезпечення державою „Всебічного розвитку і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України” так і не набуло поступального характеру.
    Особливо небезпечна ситуація склалася в інформаційній сфері. Загальний тираж українських газет постійно знижується, на недержавних каналах 90% передач ведеться виключно іноземною – російською мовою.
    Потік іноземної преси та книжок із Росії не має жодних перепон. А податкове законодавство українській книзі не сприяє і не захищає її.
    Український інформаційний простір не є цілісно українським – за державними національними інтересами і пріоритетами, мовою і культурою. Він насичений ідеологією, яка не працює на мобілізацію нації, а часто має антиукраїнську спрямованість.
    Усі російські і багато українських, але проросійськи орієнтованих ЗМІ, проводять пропаганду, спрямовану на дискредитацію української національної ідеї, української влади і державності, української мови і культури. Тобто проти України розвязано справжню інформаційну війну.
    Чимало політичних сил, зокрема, представники Партії Регіонів, які мають більшість у Радах Східних та Південних областей України, продовжують руйнацію української державності, у багатьох областях України триває цілеспрямована, безпрецедентна антиконституційна діяльність щодо впровадження російської мови як державної. Із місцевих бюджетів, зокрема, м.Севастополя, де немає жодного українського навчально-виховного закладу, виділяються мільйонні кошти для підвищення її суспільної ролі. Корупція, хабарництво, безвідповідальність чиновників дійшли крайньої межі. Не відчувається належного реагування на всі ці антидержавні прояви Генеральною прокуратурою, Службою безпеки та Міністерства внутрішніх справ України. Центральна і регіональна влади не вживають відповідних заходів.
    Громадськість України стурбована тим, що спостерігається спрямований керований зовні зухвалий і агресивний наступ на все українське.
    Недавні події в Одесі із вбивством студента Максима Чайки показують, що справа дійшла вже до фізичного знищення українських патріотів. Всупереч здоровому глузду українським патріотам пришивають ярлики „фашистів”, „нацистів”, „ксенофобів”.
Викликають стурбованість просвітян сепаратистські настрої на Закарпатті групи русинів, що загрожує територіальній цілісності України. З’їзд звертається до Служби Безпеки України дати належну оцінку цій протиправній діяльності та порушити кримінальну справу щодо її призвідників.
    Ситуація дуже напружена, щоб не сказати критична. Державні правоохоронні структури, такі як Прокуратура, МВС – не до кінця виконують свої функції.
Делегати VІІІ зїзду, проаналізувавши стан і настрої українського суспільства, вважають своїм обовязком заявити, що економічна криза в нашій державі цілковито виявила ще й кризи політичну та духовну.
Всеукраїнське товариство „Просвіта” ім. Тараса Шевченка у своїх неодноразових зверненнях, у заявах, адресованих Президенту, Урядові, Верховній Раді наполягало на виробленні національної ідеології, повсякчасному дотриманні Основного Закону в усіх сферах суспільного життя, зокрема, тих його положень, які стосуються всебічного розвитку і функціонування української мови, збереження і розвитку національного інформаційного простору, українського кінематографа, книгодрукування і книгорозповсюдження. Верховна Рада України, до якої Головна рада, Правління, просвітяни  неодноразово зверталися із вимогами прийняти пакет мовних законів, програму розвитку державної української  мови, виявилася неспроможною виробити державне мовне законодавство, яке  регулювало б застосування і розвиток мов національних меншин та забезпечувало б повноцінне функціонування державної мови в освіті, ЗМІ, на радіо і телебаченні, у книговиданні, що стало б перепоною до тотального зросійщення України.
    Вимагаємо припинити ту антиконституційну вакханалію, яку творять антидержавницькі політичні партії, приватні ЗМІ, теле- та радіоканали, вселяючи в суспільство антидержавні настрої зневіри та розчарування, неповаги до національних символів, до власної країни, до її поступу дорогою незалежності, до самої неможливості незворотної перемоги українського народу у становленні національної демократичної держави Україна, де кожен громадянин почуватиметься  захищеним і вільним.
    VІІІ зїзд ВУТ „Просвіта” ім. Т.Шевченка звертається до всіх українців: гуртуймося! Це завдяки нам постала незалежна Україна! Це ми вийшли на майдани і площі, аби підтвердити наш вільний вибір – жити в країні сильній і багатій, тому заявляємо  рішучий протест проти вакханалії політичних маніпуляцій, політичним міняйлам усіх мастей і кольорів, що створили пяту колону й намагаються через Конституційний переворот здійснити зміну державного устрою України, загальмувати наш поступ до загальноєвропейського дому, завести в повну енергетичну, економічну, політичну, інформаційну залежність від хворих на великоімперські амбіції північних сусідів.
    Зважаючи на нинішню політичну ситуацію, що може привести до повторення нових Крут та нових Голодоморів, втрати Україною своєї державності, як було у часи УНР, виходячи з уроків історії та вимог Конституції України щодо національної безпеки держави, звертаємося до:
Президента України:
    1. Зобовязати Службу безпеки України, Генеральну Прокуратуру притягнути до кримінальної відповідальності усіх посадових осіб, які здійснюють антиконституційну діяльність, розпалюють сепаратистські настрої та міжнаціональну ворожнечу, що загрожує державній цілісності.
    2. Видати Указ „Про захист, розвиток і роль української мови в житті людини, суспільства, держави.
    3. Доручити Уряду розробити Програму щодо посилення ролі і авторитету української мови і представити її для громадського обговорення.
    4. Позбавити Указом Президента права носити назву „національний” університетам, у яких масово здійснюються конституційні порушення щодо застосування державної мови в навчально-виховному процесі, визнавати як один з головних при проведенні акредитації вузів і видачі їм ліцензій.
    Верховної Ради України:
    1. Ухвалити Закон „Про державну мову в Україні”, в тій редакції, що насправді змінить позиції української мови та призупинить зросійщення країни.
    2. Переглянути проект Закону України „Про загальну середню освіту” з метою відновлення в ньому ст. 7, заклавши в її основу обовязкове навчання й виховання в закладах середньої освіти державною українською мовою.
    3. Розглянути питання повернення графи „національність” на сесії Верховної Ради України із вимогою затвердити новий зразок паспорта із внесенням цієї графи і заповненням його українською мовою.
    Уряду України:
    1. Створити при Кабінеті Міністрів України Державний департамент мовної політики та науково-експертну комісію для виконання конституційних обовязків держави перед громадянами і урядових програм з мовного розвитку.
    2. Провести за участю відповідних Міністерств, інших центральних органів законодавства, якими регулюється застосування мов у засобах масової інформації, видавничій справі, рекламі та ввести до них відповідні зміни й доповнення.
    3. Створити пільгові умови для розвитку української аудіо- та відеопродукції, домагатися впровадження української мови в системі Інтернет та компютерного навчання.
    4. Здійснювати реальне державне сприяння українській пресі, книгодрукуванню, всім видам української продукції, насамперед, для дітей, юнацтва та молоді на основі податкових пільг.
    5. З метою успішної реалізації завдання по захисту і розвитку української мови Міністерствам, відомствам, які опікуються, передусім, питаннями освіти, науки, культури, сімї та молоді, інформаційної політики обєднати зусилля, потенціал держави з громадськими інституціями, українською інтелігенцією і запропонувати конкретні шляхи, засоби і ресурси для покращення ситуації.
    6. На основі суспільно-громадського наукового аналізу змісту сучасної освіти внести доповнення до наявних і розробити нові державні стандарти, враховуючи суспільну значущість українського мовного і культурологічного потенціалу, історії України без великоімперських і радянських ідеологічних нашарувань минулого.
7. Кабінету Міністрів України затвердити склад Комісії з питань правопису на чолі з Міністром освіти й науки України академіком Вакарчуком, яку сформовано за ініціативою ВУТ „Просвіта” ім. Тараса Шевченка спільно із Міністерством освіти й науки України та Інститутом української мови.
    8. Включити в тематичні плани наукових фундаментальних і прикладних досліджень проблематику ролі української мови, історичної памяті, культури в розвитку громадського суспільства, держави і єдності нації.
    9. Відкрити Академії української словесності.
    10. До пріоритетів і основних завдань регіональних програм соціально-економічного розвитку на 2009 і наступні роки обовязково слід внести питання підтримки державної мови, книгодрукування та книгорозповсюдження.
    11. Вважати нині чинну систему оподаткування щодо української книги, кіно, мистецтва драконівською й антигуманною, і як ознаку повного нерозуміння або свідомого неприйняття важливих чинників національного творення, значення їх для розвитку особистості, її національної і державної гідності.
    12. Вважати неприпустимою практику ведення діловодства, офіційного листування недержавною мовою між органами центральної і місцевої влади.
    13. Посилити персональну відповідальність керівників теле- та радіоканалів, редакторів та журналістів масових періодичних видань за озвучування антиукраїнських виступів російських політиків та експертів в українському ефірі та у пресі.
    14. Зобов’язати представників української влади всіх рівнів – урядовців і посадових осіб, керівників і представників місцевих органів влади, народних депутатів України та депутатів усіх рівнів – офіційні й неофіційні виступи у пресі, на радіо і телебаченні вести лише державною мовою, виконуючи ст. 10 Конституції України.
    15. Покінчити з ганебною практикою, коли теле- і радіо журналісти, публічно спілкуючись з українськими громадянами, розмовляють російською мовою.
    16. Суттєво змінити мовний дискрус на українському телебаченні популярних розважальних програм, спортивних змагань, які коментують здебільшого російською мовою.    
    17. Спрямувати належну кількість бюджетних коштів на виробництво і продукування українських телесеріалів, художніх фільмів про героїчне минуле українського народу, дитячих телевізійних мільтифільмів, художніх фільмів, а також художніх фільмів для дітей та юнацтва.
    18. Продовжити і розширити практику дублювання фільмів українською мовою.